Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
O nas
obrazek

TWÓRCY PORTALU

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest apolityczną organizacją pozarządową, non profit mająca status organizacji pożytku publicznego. Jako dobrowolna federacja stowarzyszeń sołtysów zrzesza 28 stowarzyszeń, liczących łącznie ponad 15 000 członków. Członkami lokalnych stowarzyszeń są sołtysi, byli sołtysi oraz członkowie rad sołeckich.
Od 1990 r. konsekwentnie wspieramy przemiany na polskiej wsi. Czynimy to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji i wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszkańców.
KSS jest laureatem konkursu Pro Publico Bono w kategorii "Rozwój środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym" za dzieło "Aktywizacja i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich".

Więcej informacji na  www.kss.org.pl

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie jest partnerstwem trójsektorowym zawiązanym między samorządami gminnymi, podmiotami gospodarczymi i społecznymi. Początki działalności partnerstwa sięgają 2002 roku. Obecnie Lokalna Grupa Działania funkcjonuje na obszarze 11 gmin południowej Wielkopolski (Czempiń, Dolsk, Jutrosin, Kobylin, Kościan, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka, Pakosław, Pępowo i Piaski).
W swojej działalności Gościnna Wielkopolska  promuje walory kulturowe i turystyczne obszaru, wspiera rozwój lokalny poprzez wspomaganie finansowe i merytoryczne oddolnych inicjatyw oraz aktywizuje społeczności lokalne do działania na rzecz poprawy jakości życia blisko 100 000 mieszkańców Gościnnej Wielkopolski.
LGD Gościnna Wielkopolska jest laureatem konkursów adresowanych do lokalnych grup działania oraz ich beneficjentów.

Więcej informacji na www.goscinnawielkopolska.pl

 

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


EFRWP rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.

Więcej informacji na www.efrwp.pl

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Towarzystwo działa od 1992 roku i specjalizuje się w ubezpieczeniach rolnych, majątkowych oraz komunikacyjnych. Jego oferta skierowana jest do osób prywatnych, firm oraz instytucji poszukujących produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do  indywidualnych potrzeb.
Towarzystwo działa w oparciu o przedwojenną tradycję wzajemności ubezpieczeniowej. Oznacza to, że przeciwieństwie do zwykłych ubezpieczycieli nie jest ono nastawione na wytwarzanie zysku dla akcjonariuszy, lecz na zaspokojenie potrzeb swoich członków. Ponadto  ubezpieczeni w Towarzystwie członkowie stają się automatycznie jego współwłaścicielami.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od lat jest niekwestionowanym liderem wśród polskich firm ubezpieczeniowych działających na zasadzie wzajemności.
Skupia blisko 1 250 000 członków, podsiada 98 placówek, jak również sieć prawie 2 000 agentów dostępnych w całym kraju.

Więcej informacji na www.tuw.pl

 

Bank BGŻ BNP Paribas 

 

Bank BGŻ BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej Bank proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego. Jego misją jest oferowanie w sposób odpowiedzialny nowatorskich rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę. Bank BGŻ BNP Paribas jest częścią wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

 

Więcej informacji na www.bgzbnpparibas.pl