Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
Aby zapobiec wykupywaniu ziemi
obrazek

Senat na swym ostatnim posiedzeniu z poprawkami przyjął ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Zastępuje ona ustawę z 2003 r. Nowe prawo rozpatrzone przez Senat wprowadza też zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Od 1 maja 2016 r. cudzoziemcy będą mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uchwalona przez Senat ustawa nie zabrania wprost cudzoziemcom i spółkom z kapitałem zagranicznym kupować gruntów rolnych w Polsce, ale wprowadza szereg ograniczeń, które mają zapobiec wykupywaniu ziemi przez bogatych rolników lub przedsiębiorstwa z zachodu Europy, a także spekulowaniu obrotem ziemią. Zawiera ona rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach. Określa  maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego na 300 ha. W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Oświadczenia składane przez chcących kupić ziemię ws. kwalifikacji zawodowych mają podlegać odpowiedzialności karnej. Zbycie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy ma się odbywać za pośrednictwem Agencji Nieruchomości Rolnych. Ustawa określa podmioty, którym przysługuje prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu nieruchomości rolnych.  Ziemię będą mogli kupić tylko ci, którzy będą ją uprawiać, jeśli od pięciu lat mają meldunek w gminie lub gminie sąsiedniej. Ponadto ustawa przewiduje kontrolę środków przeznaczonych na zakup ziemi, a także wprowadza 10-letni zakaz obrotu ziemią zakupioną z zasobów państwa pod rygorem wysokich kar. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece wprowadza zasadę, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości tej nieruchomości. Jedna z poprawek senackich przywraca prawo pierwokupu byłym właścicielom gruntów, którzy utracili nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Kolejna poprawka skreśla przepis nakładający ograniczenia w dysponowaniu kupioną nieruchomością. Następna poprawka daje prawo pierwokupu ziemi także osobom prawnym. Natomiast bez poprawek Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Nowelizacja obejmuje nieruchomości wpisane do ewidencji gruntów jako wspólnoty gruntowe, które dotąd nie mają wydanych decyzji administracyjnych określających, kto ma prawo do korzystania ze wspólnoty oraz jakie ma udziały. Ze względu na ochronę praw nabytych, projekt przewiduje w pierwszej kolejności ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej na podstawie obecnych zasad, czyli według stanu z 1963 r. Jeżeli to się nie uda, będą brane pod uwagę wnioski kolejnej grupy – tzw. „nowej” grupy uprawnionych określonych nowelizacją. W sytuacji, gdy ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej na tych  zasadach nie będzie możliwe, uprawnione do nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości wspólnoty gruntowej będą gminy. Jeśli gmina nie złoży wniosku, nieruchomości nabędzie Skarb Państwa.

 

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ