Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
Fundusz sołecki w działaniu
obrazek

Dobiega końca projekt pn. „Fundusz sołecki w działaniu” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, który otrzymał w czerwcu 2014 r. dofinansowanie w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wachlarz różnorodnych działań skierowanych do mieszkańców wsi (sołtysów, członków rad sołeckich, lokalnych liderów) posłużył wzmocnieniu aktywności i podmiotowości wiejskich środowisk i dostarczył ważnego wsparcia w zakresie praktycznego diagnozowania, planowania i decydowania o zadaniach przeznaczonych do realizacji w ramach funduszy sołeckich. Projekt powiódł ku doskonaleniu umiejętności planowania zamierzeń w wymiarze planu rozwoju wsi i w skali projektu, uczył prawidłowego prowadzenia zebrania wiejskiego i animowania lokalnej aktywności.

Pierwsze warsztaty z udziałem sołtysów i aktywnych liderów wiejskich z terenu 3 gmin: Białe Błota (w woj. kujawsko-pomorskim), Skulsk i Kłodawa (w woj. wielkopolskim) ruszyły we wrześniu 2014 r. Seria sześciu zajęć dla każdego 15-osobowego zespołu sołeckiego została przeprowadzona w dwóch cyklach. O jakich zagadnieniach dyskutowano na początku zajęć? Były wśród nich takie sprawy jak doskonalenie komunikacji interpersonalnej, czyli tego, jak się ze sobą porozumiewamy, jak dyskutujemy o sprawach publicznych, określenie standardów prowadzenia zebrań wiejskich, publicznych spotkań i sporządzania raportów dla mieszkańców. Jest to niezwykle ważne w kształtowaniu sołeckiej demokracji. Dyskutowano o wdrażaniu planowania strategicznego w sołectwie i określaniu kryteriów wyboru projektów do realizacji. Praktycznym przewodnikiem, który przyczynił się do odpowiedniego przygotowania uczestników do zajęć okazał się opracowany poradnik pt. „Fundusz sołecki w działaniu”, w którym autor w bardzo ciekawy i jasny sposób przybliżył zagadnienia z zakresu zarządzania lokalną aktywnością i zarządzania projektem. I tak oto właśnie kilka przeprowadzonych spotkań, szczypta porad eksperta, uporządkowanie pomysłów, doprowadziły do powstania, recept, planów, projektów skrojonych na miarę konkretnego sołectwa. Pora pokrótce opisać efekty prac zespołów warsztatowych, które wykazały się ogromnym zaangażowaniem, zapałem i determinacją w dążeniu do wyznaczonego celu. Uczestnicy z sołectwa Buszkowo Parcele, Buszkowo Wieś, Dębina, Krzykosy, Murowaniec, Trzciniec i Zbójno opracowali plany rozwoju swoich wsi. Określili w nich to co jest ważne dla lokalnej społeczności, jej potrzeby, oczekiwane efekty, zmiany i strategiczne cele. Przedstawili również gotowe projekty proponowanych do sfinansowania z funduszu sołeckiego. Uczestnicy uświadomili sobie, że plan rozwoju wsi może być prostym dokumentem spisanym na jednej kartce papieru, ale liczy się nie tylko ta kartka, a przede wszystkim godziny spędzone na uzgodnieniu tego, co ma być w tym planie. Takie społeczne debaty, dyskusje o przyszłości wspierają porozumienie, zgodę i są podstawą dobrego wykorzystania funduszu sołeckiego. Zespoły sołeckie podjęły również trud opracowania własnej recepty na lokalną animację i zorganizowanie dobrego zebrania wiejskiego. Chodzi o to, żeby podejmować działania, które pobudzą mieszkańców sołectwa do aktywności, ożywią relacje i inicjatywę. Wiadomo – samemu nie wszystko da się zrobić. Kiedy się uda, mieszkańcy są bardziej aktywni, dyskutują, angażują się i potrzebują wtedy kogoś, kto umie taką aktywnością zarządzać. A w szczególności takie zarządzanie przyda się na zebraniu wiejskim, na którym zapadają decyzje o tym, jakie zadanie będzie zgłoszone do finansowania z funduszu sołeckiego. Recepta na dobre zebranie ma w tym pomóc.

 

Efekty pracy sołeckich zespołów zostały zaprezentowane w publikacji pn. „Fundusz sołecki w działaniu. Wyzwania i recepty”. Kto z Państwa chciałby je bliżej poznać zapraszamy na stronę www.funduszesoleckie.eu. Czy da się tych recept skorzystać? Odpowiedź na to pytanie wypada pozostawić czytelnikom. Choć wszystkim zespołom udało się zrealizować zamierzony cel i zasługują na wielkie uznanie, to największe gratulacje należą się uczestnikom z gminy Białe Błota w województwie kujawsko-pomorskim. A dlaczego? Otóż sołtysi i członkowie rad sołeckich zgłosiły swój udział w projekcie między innymi dlatego, aby po raz kolejny przyczynić się do podjęcia społecznego dialogu na temat wyodrębnienia funduszu sołeckiego w gminie. Pierwsze próby miały miejsce w 2009 r. Kiedy po raz pierwszy weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim władze Białych Błot podeszły solidnie do sprawy i zanim rada gminy podjęła uchwałę, przeprowadzono w gminie szkolenie nt. funduszu sołeckiego. Na tym szkoleniu sołtysi i urzędnicy gminni poznali warunki, które trzeba spełnić, aby uruchomić fundusze sołeckie wynikające z ustawy. Dowiedzieli się też, że fundusz sołecki może funkcjonować równolegle do istniejących w gminie „starych" zasad gospodarki finansowej sołectw opartych na przepisach prawa miejscowego, czyli na statucie gminy i na statutach sołectw. I choć rada gminy na sesji zwołanej w 2 dni po tym szkoleniu wyraziła zgodę na wyodrębnienie w swoim budżecie środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2010, to później postanowiła tę zgodę cofnąć. Tym razem wszystko zakończyło się pozytywnie. Owocem przeprowadzonych dyskusji, deliberacji uczestników projektu z przedstawicielami gminy i radnymi jest podjęta przez radę gminy w dniu 31 marca 2015 r. uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Mamy nadzieję, że będzie on funkcjonował w tej gminie zawsze. Wszystkim życzymy powodzenia w dalszej pracy na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn i zachęcamy pozostałe gminy i jej mieszkańców do opracowania i realizacji własnych recept na sukces. Warto podjąć ten trud, aby wizja wioski zasobnej, zadbanej i pełnej życia nie pozostała tylko marzeniem.

Poniżej przedstawiamy owoce projektu jakim są 2 publikacje.

 

 Fundusz w działaniu 

 

Fundusz w działaniu - Wyzwania i recepty

Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ